Friday, May 8, 2009

Ako Mismo

just a reflection. . .

why did you sign up?
dahil ba gusto mong tumulong sa pagbabago?
dahil gusto mo ng pagbabago at isuot ang simbolo ng pagiging hero?
o dahil gusto mo ng dogtag at wala nang iba pang dahilan, dogtag lang talaga?

kung yung una ang dahilan mo, pinoy ka nga dahil gusto mong tumulong...
kung yung pangatlo? pinoy ka, dahil dito ka pinanganak..

if you really want change, start from urself..dahil sa atin magsisimula ang pagbabago........

yun lang...

No comments: